Profil: Lena Andrzejewska

Wiek: 40 lat
Ulubiony cytat: Osobiście uważam naukę o Czterech Szlachetnych Prawdach za niezwykle głęboką. Wyznacza ona ogólny plan dla całej buddyjskiej myśli i praktyki, tworząc tym samym zasadniczą strukturę indywidualnej ścieżki.
Dodane Firmy: